Wrth baratoi ein cynllun Dysgu a Datblygu fel Undeb, rydym yn ceisio sicrhau amrywiaeth o ran pynciau a maesydd, tiwtoriaid, a dulliau dysgu.

 

Bydd y sesiynnau wyneb yn wyneb hyn dan arweiniad y Parchg. Guto Prys ap Gwynfor yn cynnig cyfle i unrhyw un sydd â diddordeb mewn archwilio a dysgu am Hanes yr Eglwys o’i chychwyniad wneud hynny drwy gyfrwng wyth sesiwn. Nid oes rhaid cael unrhyw gefndir rhagblaen yn y maes, ag eithrio’r awydd i gynyddu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth am Hanes yr Eglwys, a mwynhau’r ddarpariaeth a baratoir ar eich cyfer.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Parchg. Carwyn Siddall, Cydlynydd Hyrwyddo Gweinidogaethau yr Undeb.

Useful Links

Related Articles

Keep Informed

Receive the latest news, videos and resources.