Dyma gyfres newydd o bregethau sy'n addas i'w defnyddio os nad oes pregethwr gennych ar y Sul.

Gallwch lawrlwytho fideo o'r bregeth yn gyfan, sydd oddeutu chwarter awr o hyd.  Pwyswch ar y gair 'Vimeo' gan ddod o hyd i 'download' ar y dudalen nesaf.

Os hoffech ddarllen y bregeth eich hunan, mae copi ohoni i'w lawrlwytho yn y disgrifiad, a cheir darlleniadau yno yn ogystal.

Mae cyflwyniad PowerPoint ar gael i bob pregeth hefyd, os hoffech ei thraddodi gan ddefnyddio'r cyflwyniad eich hunan.

 

park-3089907_1920.jpg

Sul y Mamau

Screenshot 2024-03-25 at 12.18.35.png

Sul y Pasg

“Peidiwch bod ag ofn. Dw i'n gwybod eich bod chi'n edrych am Iesu, yr un gafodd ei groeshoelio. Dydy e ddim yma; mae wedi dod yn ôl yn fyw!''

Dathliad buddugoliaeth Sul y Pasg yng nghwmni'r Parchedig Beti-Wyn James

Download Course Materials Here

Keep Informed

Receive the latest news, videos and resources.