Cyfarfodydd Blynyddol 2023 - Cyfundeb Dwyrain Dinbych a Fflint brynhawn Mercher, Mehefin 28ain hyd brynhawn Gwener, Mehefin 30ain.

Mae'r paratoadau yn mynd rhagddynt yn dda ac yr ydym eisoes mewn dyled i gyfeillion caredig y cyfundeb am eu hymrwymiad i’r dasg o drefnu.

Penderfyniadau 2023

Cyfarfodydd Blynyddol Cyfundeb Dwyrain Dinbych a Fflint, Mehefin  28-30.

Bydd cyfle i gyflwyno penderfyniadau i’r Gynhadledd a dylai rhybudd o bob penderfyniad, wedi ei lofnodi gan y cynigydd a’r eilydd, gyrraedd yr Ysgrifennydd Cyffredinol erbyn dydd Llun, 15 Mai 2023, fan pellaf.

Y Rhageln Arloesi a Buddsoddi

Dyddiad cau cyflwyno ceisiadau am nawdd y rhaglen uchod yw 28 Ebrill, eleni.

Related Articles

Keep Informed

Receive the latest news, videos and resources.