Profiadau rhai o'r Cymry aeth allan i Karlsruhe yn yr Almaen fis Medi 2022, ar gyfer Cynhadledd Cyngor Eglwysi'r Byd. Cynhelir y gynhadledd bob wyth mlynedd ac mae Cristnogion o bedwar ban y byd yn ymgynnull i weddio, addoli a thrafod.

Related Articles

Keep Informed

Receive the latest news, videos and resources.