Cyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm blaengar sy’n gweinyddu Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

A ydych yn meddu’r sgiliau i ddarparu a datblygu  strwythurau gweinyddol i’r Undeb?

Os felly, rydym yn awyddus i glywed gennych.

 

I gael pecyn gwybodaeth ymgeiswyr neu sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â’r Ysgrifennydd Gweinyddol,

Tŷ John Penri,

5 Axis Court, Parc Busnes Glanyrafon,

Bro Abertawe, ABERTAWE. SA7 0AJ

Ffôn: 01792-795888

E-bost: undeb@annibynwyr.cymru

 

Dyddiad cau: 28 Ebrill 2023

Useful Links

Related Articles

Keep Informed

Receive the latest news, videos and resources.