Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn awyddus i gyflogi Ysgrifennydd Gweinyddol newydd.

Oes gennych y ddawn i ddatblygu perthynas gydag eglwysi ar faterion yn ymwneud â’u cyllid, statws elusennol a chyfrifoldebau statudol? 

Os felly, rydym yn awyddus i glywed gennych. 

I gael pecyn gwybodaeth ymgeiswyr neu  am sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd,  cysylltwch â’r 

Ysgrifennydd Gweinyddol, 

Tŷ John Penri, 

5 Axis Court, Parc Busnes Glanyrafon, 

Bro Abertawe, ABERTAWE. SA7 0AJ 

Ffôn: 01792-795888 

E-bost:  ann@annibynwyr.cymru 

Useful Links

Related Articles

Keep Informed

Receive the latest news, videos and resources.