“Hosanna i Fab Dafydd! Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r Arglwydd. Hosanna yn y goruchaf!” Y Parchg John Prichard sy'n arwain ein hoedfa Sul y Blodau heddiw.

Related Articles

Keep Informed

Receive the latest news, videos and resources.