Am y tro cyntaf eleni mi fydd Cyfarfodydd yr Undeb yn cael eu darlledu'n fyw dros y we.  Wrth ymweld â thudalen blaen y wefan fe allwch weld y digwyddiad yn fyw o Gaerfyrddin. Dyma'r eitemau fydd yn cael eu darlledu:

DYDD IAU, 7 Gorffennaf 2022

  1.30          CYNHADLEDD 1

                   Cadeirydd: Y Llywydd, Parchg Beti-Wyn James

                   Defosiwn yng ngofal y Parchg Gethin Rhys 

  4.00          Cyfarfod Heddwch                                                                                  

  7.30         CYFLWYNIAD gan aelodau a chyfeillion eglwysi Cyfundeb Gorllewin Caerfyrddin

 

DYDD GWENER, 8 Gorffennaf 2022

  9.30          CYNHADLEDD 2

                   Cadeirydd: Y Llywydd, y Parchg Beti-Wyn James

                   Defosiwn yng ngofal y Parchg Gethin Rhys

  4.00          ‘Yr olaf o win yr haf: Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, 1972-2022’ 
                   Darlith gan y Parchg Ddr Geraint Tudur

 7.30          Yng nghapel Heol Awst, Caerfyrddin, OEDFA O FAWL
 

DYDD SADWRN, 9 Gorffennaf 2022
 
                   9.30          Defosiwn yng ngofal y Parchg Tom Defis, Cadeirydd y Pwyllgor Lleol 

                   9.40          Dathliad yr Undeb dan ofal Alun Lenny
 
                 11.30          OEDFA’R LLYWYDD
 
 
                   Bydd Cyflwyniadau Cwpan Denman ar gael i'w gweld ar wefan yr Undeb maes o law.

Erthyglau Perthnasol

Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion, fideos ac adnoddau diweddaraf.