Credwn fod ein heglwysi mewn sefyllfa gref i gynnig cefnogaeth i bobl sy’n byw gyda dementia.

Yn anffodus, nid yw anghenion ysbrydol llawer iawn o bobl sy’n byw gyda dementia yn cael eu diwallu ar hyn o bryd. Dylem sicrhau nad yw’r cyflwr yn rhwystr i bobl fedru mynychu  addoliad, a’n braint ni yw cael eu croesawu drwy lunio oedfaon arbennig ar eu cyfer.

Rydym yn gymdeithas ofalgar, a gall ein hoedfaon fod yn gysur fel man cyfarwydd a chynnes i rai sydd â brith gof am ganu emynau a chlywed adnodau. Mae gennym hefyd adnoddau a chyfleusterau a fedrai fod o gymorth mawr fel man cyfarfod diogel i gynnal gweithgareddau amrywiol megis awr grefftau, caffi cof, sesiwn gerddorol neu chwarae gemau.

Dyma pam ein bod yn arwain ymgyrch i geisio gwneud ein heglwysi i gyd yn rhai dementia-gyfeillgar. Golyga hyn addysgu ein haelodau a’n swyddogion, cynghori teuluoedd ynghylch y cymorth sydd ar gael, a chydweithio gyda mudiadau ac enwadau eraill i wneud safiad dros hawliau’r unigolion, eu gofalwyr a’u teuluoedd.

Rydym wedi cyhoeddi Llawlyfr ar ffurf ffeil wybodaeth fel rhan o’r ymgyrch, a medrwch ei ddarllen isod yn ogystal â nifer o adnoddau ychwanegol.

Screenshot 2022-07-26 at 11.07.18.png
Last updated: 26/07/22

Heulwen Dan Gymylau - Cyflwyniad

Lawrlwytho
Screenshot 2022-07-26 at 11.08.50.png
Last updated: 26/07/22

Adran 1 - Seiliau Diwinyddol

Lawrlwytho
Screenshot 2022-07-26 at 11.09.03.png
Last updated: 26/07/22

Adran 2 - Tyfu'n Eglwys Ddementia-gyfeillgar

Lawrlwytho
Screenshot 2022-07-26 at 11.09.19.png
Last updated: 26/07/22

Adran 3 - Patrymau ar gyfer Oedfaon

Lawrlwytho
Screenshot 2022-07-26 at 11.09.45.png
Last updated: 26/07/22

Adran 4 - Grym Cerddoriaeth

Lawrlwytho
Screenshot 2022-07-26 at 11.10.03.png
Last updated: 26/07/22

Adran 5 - Manylion Cwrs Ffrindiau Dementia

Lawrlwytho
Screenshot 2022-07-26 at 11.10.13.png
Last updated: 26/07/22

Adran 6 - Adnoddau

Lawrlwytho
goleuni2.jpg
Last updated: 26/07/22

Goleuni - Oedfa (Sgript)

Lawrlwytho
goleuni2.jpg
Last updated: 26/07/22

Goleuni - Oedfa (Pwynt Pwer)

Lawrlwytho
Screenshot 2022-07-28 at 13.39.01.png
Last updated: 28/07/22

Oedfaon Ychwanegol : Cyflwyniad

Lawrlwytho
Screenshot 2022-07-28 at 13.39.15.png
Last updated: 28/07/22

Oedfa - Yr Ystwyll

Lawrlwytho
Screenshot 2022-07-28 at 13.39.27.png
Last updated: 28/07/22

Oedfa - Dal Ati

Lawrlwytho

Dolenni Defnyddiol

Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion, fideos ac adnoddau diweddaraf.