Croeso i'r dudalen Dysgu a Datblygu.  Yn y fideo isod ceir cyflwyniad i'r ddarpariaeth fydd ar gael gan Gydlynydd Hyrwyddo Gweinidogaethau yr Undeb, y Parchg Carwyn Siddall.

Os hoffech fanylion pellach neu os oes awydd gennych i ddilyn cwrs yna cysylltwch â carwyn@annibynwyr.cymru

Wrth baratoi ein cynllun Dysgu a Datblygu fel Undeb, rydym yn ceisio sicrhau amrywiaeth o ran pynciau a maesydd, tiwtoriaid, a dulliau dysgu.

Ymunwch â chwrs newydd sbon a fydd yn archwilio sylfeini'r ffydd Gristnogol.  Mae croeso i BAWB ymuno, a hynny mewn 14 hwb hyfforddi ar draws Cymru.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Parchg. Carwyn Siddall, Cydlynydd Hyrwyddo Gweinidogaethau yr Undeb.

Dolenni Defnyddiol

Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion, fideos ac adnoddau diweddaraf.