Croeso i dudalen Apêl Ffynhonnau Byw!  Yn ystod 2023-2024 mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn cynnal apêl enwadol i godi arian at waith Cymorth Cristnogol, ac yn benodol eleni rydym yn canolbwyntio ar eu gwaith yng Ngholombia. 

Isod fe welwch chi holl adnoddau'r Apêl, gan gynnwys y daflen ffeithiau, poster, cyflwyniad pwynt pŵer a'r fideo.  Gellir lawrlwytho'r fideo wrth bwyso ar y gair 'Vimeo' isod, a dod o hyd i 'download' ar dudalen y fideo.  Cliciwch ar y gair 'lawrlwytho' i gael gafael ar bob un o'r adnoddau perthnasol isod.  Ceir adnoddau Saesneg a dwyieithog yma


Dyma hanes y grwp Cimarrón o Golombia.  Yn ystod haf 2023 fe fuon nhw ar daith drwy Gymru yn perfformio eu cerddoriaeth fywiog, gynhyrfus yng nghwmni'r delynores Catrin Finch. Gellir lawrlwytho'r fideo wrth bwyso ar y gair 'Vimeo' a dod o hyd i 'download' ar y dudalen nesaf.

 

Poster CYM.png
Last updated: 02/08/23

Poster Ffynhonnau Byw A3

Lawrlwytho
factsheet CYM.png
Last updated: 02/08/23

Taflen ffeithiau A4

Lawrlwytho
Ffynhonnau Byw.png
Last updated: 02/08/23

Cyflwyniad Ffynhonnau Byw (Pwynt Pwer)

Lawrlwytho
Screenshot 2023-09-25 at 11.05.06.png
Last updated: 25/09/23

Gweddi (Pwynt Pwer)

Lawrlwytho
Screenshot 2023-09-25 at 11.24.05.png
Last updated: 25/09/23

Gweddi A4

Lawrlwytho
shutterstock_451314649.jpg
Last updated: 02/10/23

Oedfa Ffynhonnau Byw

Lawrlwytho
Screenshot 2023-10-02 at 13.46.01.png
Last updated: 02/10/23

Taflen Syniadau

Lawrlwytho
Screenshot 2023-11-23 at 10.13.58.png
Last updated: 23/11/23

Ffurflen Rhodd Cymorth

Lawrlwytho

Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion, fideos ac adnoddau diweddaraf.