Dyma rai dyddiadau defnyddiol ar gyfer 2023

prayer-g8323a2eff_1920.jpg
18-25 Ionawr

Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol

 

auschwitz-i-ge85796d29_1920.jpg
27 Ionawr

Coffáu'r Holocost

banana-g13bda65e2_1920.jpg
27 Chwefror

Dechrau Pythefnos Masnach Deg

World_Day_of_Prayer_Logo.svg.png
3 Mawrth

Diwrnod Gweddi'r Byd

Dyfrig Gregynog 1.jpg
14 Mawrth

Cyngor Gwanwyn yr Undeb

C-WBnRlXoAEhkxA.jpg
19 Mawrth

Sul y Fam

Alun Tudur.jpg
I'w drefnu

Ysgol Haf y Gweinidogion

Sul yr Hinsawdd logo.png
4 Mehefin

Sul yr Hinsawdd

father-g41f8a87d1_1920.jpg
18 Mehefin

Sul y Tadau

boat-gfcdfc26f6_1920.jpg
20 Mehefin

Dydd Byd-eang Ffoaduriaid

Cynulleidfa Cyflwyniad 2.jpg
28-30 Mehefin

Cyfarfodydd Blynyddol yr Undeb, Wrecsam

1599px-Llangollen_Church.jpg
3 Gorffennaf

Eisteddfod Ryngwladol Llangollen

P1004778.JPG
9 Gorffennaf

Sul y Môr

EY6A5809.jpg
10 Medi

Sul Addysg

book-3510326_1920.jpg
21 Medi

Diwrnod Heddwch y Byd

share-g969834959_1920.jpg
10 Hydref

Sul Digartrefedd y Byd

LogorUndeb.jpg
I'w Drefnu

Cyngor Hydref yr Undeb

Cyfarfod undydd i'w gynnal yn Llety Parc, Aberystwyth.

nations-g252eb2859_1280.png
24 Hydref

Dydd y Cenhedloedd Unedig

file.jpg
29 Hydref

Sul Adferiad

Bydd y gwasanaeth, sydd wedi ei atodi, ar gael hefyd i’w lawr lwytho ar eu gwefan: www.cynnal.wales

Cinio Triniti.jpg
19 Tachwedd

Sul Diogelu

Urdd_Gobaith_Cymru_2_1080x.png
19 Tachwedd

Sul yr Urdd

WhiteRibbonwhiteonblack.png
14 Tachwedd

Diwrnod y Rhuban Gwyn

Ar y 25ain o Dachwedd mae'r byd yn nodi Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod. Mae hefyd yn Ddiwrnod y Rhuban Gwyn sy'n gyfle i ystyried sut y gallwn ni, yng Nghymru, wneud trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn rhywbeth sy'n perthyn i'r gorffennol.

Ceir adnoddau a gwybodaeth am yr ymgyrch ar wefan Y Rhuban Gwyn

https://www.whiteribbon.org.uk

Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion, fideos ac adnoddau diweddaraf.