Dyma rai dyddiadau defnyddiol ar gyfer 2022

prayer-g8323a2eff_1920.jpg
18-25 Ionawr

Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol

 

auschwitz-i-ge85796d29_1920.jpg
27 Ionawr

Coffáu'r Holocost

banana-g13bda65e2_1920.jpg
28 Chwefror

Dechrau Pythefnos Masnach Deg

World_Day_of_Prayer_Logo.svg.png
4 Mawrth

Diwrnod Gweddi Chwiorydd y Byd

Dyfrig Gregynog 1.jpg
i'w drefnu

Cyngor Gwanwyn yr Undeb

C-WBnRlXoAEhkxA.jpg
27 Mawrth

Sul y Fam

Alun Tudur.jpg
I'w drefnu

Ysgol Haf y Gweinidogion

Cynulleidfa Cyflwyniad 2.jpg
7-9 Gorffennaf

Cyfarfodydd Blynyddol yr Undeb

father-g41f8a87d1_1920.jpg
19 Mehefin

Sul y Tadau

boat-gfcdfc26f6_1920.jpg
20 Mehefin

Dydd Byd-eang Ffoaduriaid

1599px-Llangollen_Church.jpg
5-10 Gorffennaf

Eisteddfod Ryngwladol Llangollen

P1004778.JPG
10 Gorffennaf

Sul y Môr

Sul yr Hinsawdd logo.png
4 Medi

Sul yr Hinsawdd

EY6A5809.jpg
11 Medi

Sul Addysg

book-3510326_1920.jpg
21 Medi

Diwrnod Heddwch y Byd

Cinio Triniti.jpg
9 Hydref

Sul Diogelu

share-g969834959_1920.jpg
10 Hydref

Sul Digartrefedd y Byd

LogorUndeb.jpg
Hydref 12 2022

Cyngor Hydref yr Undeb

Cyfarfod undydd i'w gynnal yn Llety Parc, Aberystwyth.

nations-g252eb2859_1280.png
24 Hydref

Dydd y Cenhedloedd Unedig

file.jpg
30 Hydref

Sul Adferiad

Urdd_Gobaith_Cymru_2_1080x.png
21 Tachwedd

Sul yr Urdd

Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion, fideos ac adnoddau diweddaraf.