Gweddïau

Ar y dudalen hon fe geir amrywiaeth o weddïau y gellir eu lawrlwytho a'u defnyddio, naill ai fel defosiwn bersonol, neu mewn oedfa ar y Sul.

 

UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMRAEG.jpg

Baner

Sky Blue Save Our Environment Climate Change Donation Facebook Post.jpg

Gweddi ar gyfer Sul yr Hinsawdd

Dydd Sul y 4ydd o Fedi yw Sul yr Hinsawdd eleni. Dyma weddi bwrpasol i'ch arwain a'ch ysbrydoli.

Yellow and Blue Smartphone Review Youtube Thumbnail-3.png

Gweddi yn dilyn Covid-19

1.png

Gweddïau'r Grawys 1

Wrth baratoi ar gyfer y Pasg byddwn yn rhannu gweddi yn wythnosol ar ein cyfryngau cymdeithasol.

🙏Dyma'r gyntaf gan gyn-Lywydd yr Undeb, Jill-Hailey Harries.

2.png

Gweddïau'r Grawys 2

Darpar Lywydd yr Undeb, Jeff Williams sydd yn arwain yr ail weddi ar gyfer cyfnod y Grawys.

3.png

Gweddïau'r Grawys 3

Llywydd yr Undeb, Beti-Wyn James sy'n arwain y weddi hon.

4.png

Gweddïau'r Grawys 4

Alun Tudur, gweinidog Eglwys Annibynnol Ebeneser, Caerdydd sy'n arwain y weddi hon.

5.png

Gweddïau'r Grawys 5

Cadeirydd y Cyngor Dafydd Roberts sy'n arwain y bumed weddi.

6.png

Gweddïau'r Grawys 6

Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, Parchg Dyfrig Rees sydd â'r chweched weddi yn ein cyfres.

Welcome Spring Youtube Thumbnail-2.jpg

Gweddïau'r Grawys 8

Penllanw cyfnod y Grawys yw'r Pasg, a dyma weddi bwrpasol gan y Parchg Robin Samuel i ddathlu buddugoliaeth Crist.

Tulip Garden YouTube Thumbnail.png

Gweddi dros Wcráin

Gweddi bwrpasol dros arweinwyr ein gwlad a'r sawl sydd yn dioddef yn Wcráin.

Gweddi dros bobl Twrci a Syria.png

Gweddi dros bobl Twrci a Syria

Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion, fideos ac adnoddau diweddaraf.