Gweddïau

Ar y dudalen hon fe geir amrywiaeth o weddïau y gellir eu lawrlwytho a'u defnyddio, naill ai fel defosiwn bersonol, neu mewn oedfa ar y Sul.

 

Yellow and Blue Smartphone Review Youtube Thumbnail-3.png

Gweddi yn dilyn Covid-19

1.png

Gweddïau'r Grawys 1

Wrth baratoi ar gyfer y Pasg byddwn yn rhannu gweddi yn wythnosol ar ein cyfryngau cymdeithasol.

🙏Dyma'r gyntaf gan gyn-Lywydd yr Undeb, Jill-Hailey Harries.

2.png

Gweddïau'r Grawys 2

Darpar Lywydd yr Undeb, Jeff Williams sydd yn arwain yr ail weddi ar gyfer cyfnod y Grawys.

3.png

Gweddïau'r Grawys 3

Llywydd yr Undeb, Beti-Wyn James sy'n arwain y weddi hon.

4.png

Gweddïau'r Grawys 4

Alun Tudur, gweinidog Eglwys Annibynnol Ebeneser, Caerdydd sy'n arwain y weddi hon.

5.png

Gweddïau'r Grawys 5

Cadeirydd y Cyngor Dafydd Roberts sy'n arwain y bumed weddi.

6.png

Gweddïau'r Grawys 6

Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, Parchg Dyfrig Rees sydd â'r chweched weddi yn ein cyfres.

Tulip Garden YouTube Thumbnail.png

Gweddi dros Wcráin

Gweddi bwrpasol dros arweinwyr ein gwlad a'r sawl sydd yn dioddef yn Wcráin.

Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion, fideos ac adnoddau diweddaraf.