Gweddïau

Ar y dudalen hon fe geir amrywiaeth o weddïau y gellir eu lawrlwytho a'u defnyddio, naill ai fel defosiwn bersonol, neu mewn oedfa ar y Sul.

 

O crea hi.jpg

O! Crea hi yn Gymru ar dy lun

'O! crea hi yn Gymru ar dy lun' yw un o linellau enwocaf y Parchg Lewis Valentine o'i emyn 'Dros Gymru'n Gwlad'. Dyma weddi yn seiliedig ar y linell honno yn arbennig ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi, gan y Parchg Guto Prys ap Gwynfor

2024.jpg

Gweddi'r Flwyddyn Newydd

''Dduw cariad a chyfiawnder, fe'n gelwaist i fod yn bobl i Ti. Yn rhoi ac yn caru, lle bynnag yr ydym, beth bynnag fo'r gost. Faint bynnag mae'n cymryd. I ba gyfeiriad bynnag yr wyt yn ein galw. Helpa ni i ddal ati i weithio dros dy deyrnas.''

24 November.png

Gweddi'r Rhuban Gwyn

Mae'n Ddiwrnod y Rhuban Gwyn ddydd Sadwrn Tachwedd 25, pan fydd dynion yn dangos eu hymrwymiad i ddod â thrais yn erbyn menywod a merched i ben. Eleni mae'r Rhwydwaith Merched wedi paratoi gweddi arbennig sy'n cynnwys bechgyn a dynion o gefndiroedd gwahanol. Mae croeso i chi rannu a lawrlwytho'r weddi hon a'i defnyddio ar y Sul. Diolch i'r cyfranwyr ac i'r Parchg Casi Jones am baratoi'r weddi.

sul diogelu.jpg

Gweddi Sul Diogelu

Gweddi gan Y Panel Diogelu ar gyfer Sul Diogelu 2023.

Sky Blue Save Our Environment Climate Change Donation Facebook Post.jpg

Gweddi ar gyfer Sul yr Hinsawdd

Dydd Sul y 4ydd o Fedi yw Sul yr Hinsawdd eleni. Dyma weddi bwrpasol i'ch arwain a'ch ysbrydoli.

UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMRAEG.jpg

Baner

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Heddwch dyma gerdd bwrpasol iawn gan Geraint Roberts.

Yellow and Blue Smartphone Review Youtube Thumbnail-3.png

Gweddi yn dilyn Covid-19

Gweddi bwrpasol i'n harwain ar ddechrau'r flwyddyn hon, gyda'i gofidiau a'i gobeithion.

Lawrlwytho Adnoddau

1.png

Gweddïau'r Grawys 1

Wrth baratoi ar gyfer y Pasg byddwn yn rhannu gweddi yn wythnosol ar ein cyfryngau cymdeithasol.

🙏Dyma'r gyntaf gan gyn-Lywydd yr Undeb, Jill-Hailey Harries.

2.png

Gweddïau'r Grawys 2

Darpar Lywydd yr Undeb, Jeff Williams sydd yn arwain yr ail weddi ar gyfer cyfnod y Grawys.

3.png

Gweddïau'r Grawys 3

Llywydd yr Undeb, Beti-Wyn James sy'n arwain y weddi hon.

4.png

Gweddïau'r Grawys 4

Alun Tudur, gweinidog Eglwys Annibynnol Ebeneser, Caerdydd sy'n arwain y weddi hon.

5.png

Gweddïau'r Grawys 5

Cadeirydd y Cyngor Dafydd Roberts sy'n arwain y bumed weddi.

6.png

Gweddïau'r Grawys 6

Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, Parchg Dyfrig Rees sydd â'r chweched weddi yn ein cyfres.

Welcome Spring Youtube Thumbnail-2.jpg

Gweddïau'r Grawys 8

Penllanw cyfnod y Grawys yw'r Pasg, a dyma weddi bwrpasol gan y Parchg Robin Samuel i ddathlu buddugoliaeth Crist.

Tulip Garden YouTube Thumbnail.png

Gweddi dros Wcráin

Gweddi bwrpasol dros arweinwyr ein gwlad a'r sawl sydd yn dioddef yn Wcráin.

Gweddi dros bobl Twrci a Syria.png

Gweddi dros bobl Twrci a Syria

Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion, fideos ac adnoddau diweddaraf.