Croeso i dudalen Y Ffordd!

Bwriad Y Ffordd yw helpu pobl i drafod themâu Cristnogol, er mwyn cryfhau eu ffydd a’u hyder, a’u galluogi i rannu’r Efengyl ac ymestyn allan i’w cymunedau.

Anogir pobl i gyfarfod â’i gilydd mewn grwpiau bychan i ddilyn Y Ffordd, gan mai felly y ceir blas ar yr hyn sydd yn y fideo. Dylid defnyddio’r clipau gyda’r deunyddiau print sydd hefyd wedi eu paratoi fel rhan o’r cynllun.

Mae cynllun Y Ffordd yn ymestyn dros bedair blynedd, gyda phedair rhan i bob blwyddyn.

 

1.png

Y Ffordd 1.1

2.png

Y Ffordd 1.2

3.png

Y Ffordd 1.3

4.png

Y Ffordd 1.4

5.png

Y Ffordd 2.1

6.png

Y Ffordd 2.2

7.png

Y Ffordd 2.3

8.png

Y Ffordd 2.4

9.png

Y Ffordd 3.1

Pennod gyntaf y drydedd flwyddyn. Thema'r bennod yw Cenhadaeth, ac mae'n cynnwys trafodaeth ar beth yw cenhadaeth Gristnogol, a'r Pum Pwynt Cenhadol sef dweud, dysgu, tendio, trawsnewid, a thrysori.

Download Course Materials Here

10.png

Y Ffordd 3.2

11.png

Y Ffordd 3.3

Yn y bennod hon ceir trafodaeth ynglyn â phartneriaethau â'r Eglwys fyd-eang, a'r fendith i'r eglwys leol ac i Gristnogion. Dyma drydedd bennod o drydedd flwyddyn cwrs Y Ffordd.

Download Course Materials Here

12.png

Y Ffordd 3.4

Fideo yn archwilio'r berthynas rhwng Cymru a Madagascar ac yn trafod ei dyfodol yng ngoleuni gwaith y Cenhadon Cymreig 200 mlynedd yn ôl.

Download Course Materials Here

Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion, fideos ac adnoddau diweddaraf.