Gall Undeb Annibynwyr Cymru gasglu gwybodaeth bersonol gan ymwelwyr â'r wefan hon.

Defnyddir y wybodaeth hon yn unig i ymateb i ymholiadau ac i fonitro defnydd o'r wefan. Dim ond cyhyd â bod yr ymholiad yn parhau ar agor y cedwir cyfeiriadau e-bost a dderbynnir fel rhan o ymholiad.

Pan ofynnir am ddata personol trwy ffurflenni (gan gynnwys ffurflenni cofrestru), dim ond at y diben a nodir ar y ffurflen y defnyddir data o'r fath ac ni chaiff ei roi na'i werthu i unrhyw drydydd partïon.

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn cwmpasu'r wefan hon yn unig Undeb Annibynwyr Cymru - nid yw'r polisi hwn yn ymdrin â gwefannau sy'n gysylltiedig â'r wefan hon.

Bydd Undeb Annibynwyr Cymru bob amser yn cydymffurfio â gofynion Deddf Diogelu Data 1998.

Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion, fideos ac adnoddau diweddaraf.