Datganiad ar ran gofalaeth eglwysi Annibynnol Bwlch-y-groes; Gwernllwyn;

Hermon, Cynwyl Elfed; Seilo, Llangeler; Horeb a Seion, Llandysul.

Dyletswydd pob Cristion yw sicrhau bod Efengyl Iesu o Nasareth yn troi’n weithredoedd dros y da a’r cyfiawn, a sicrhau hedd a dedwyddwch dynion. 

Rydyn ni’n gweld ar ein sgriniau yn ddyddiol weithredu trais, lladd y diniwed a bomio ysbytai a llochesi gan gyflawni hil-laddiad cenedl y Palestiniaid.

Fe fu gŵr o Geredigion yn ei ddydd yn llafar a thaer dros sicrhau heddwch rhyngwladol, sef Henry Richard. Dywedodd fod Crist yn ei fywyd a’i waith yn llefaru dros gariad, tosturi a thrugaredd a bod rhyfela yn gwbl groes i Gristnogaeth:

Y mae sŵn rhyfel – llef yr utgyrn, rhu’r magnelau, cri aflafar bygwth a gwylltineb, taranau’r byddinoedd a’r gweiddi – yn cadw rhag clust y byd lef ddistaw fain Duw yn ei gariad a’i hedd, yn llefaru yng Nghrist.

Mae’r bomio, yr ymlid didrugaredd, y boen a’r dioddefaint a’r gwrthodiad i atal y rhyfela yn ingol i’n Gwaredwr. 

Rhaid i ni sy’n arddel Cristnogaeth godi ein llais yn erbyn y fath erchylltra sy’n bomio gwragedd a phlant a’r diniwed. Gwelsom ni oll famau yn wylo a thadau yn cludo cyrff eu plant bychain a phlant yn wylofain am eu rhieni. 

Rhaid i ni fel eglwysi godi ein llais yn enw Crist a galw ar bob arweinydd gwleidyddol a chrefyddol ym Mhrydain i weithredu ar unwaith er sicrhau cadoediad a lloches a chymorth i atal yr hil-laddiad yn Gaza. 

Aeth ein bardd cenedlaethol Waldo i garchar oherwydd iddo ymladd dros heddwch a gofyn i ni i gyd:

 

Pa werth na thry yn wawd

Pan laddo dyn ei frawd?

Pa sawl gormes ar Iesu

Yma yng nghnawd ei dlawd lu?

Dolenni Defnyddiol

Erthyglau Perthnasol

Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion, fideos ac adnoddau diweddaraf.