Dyma gasgliad o oedfaon gan amryw o eglwysi'r Undeb, gan gynnwys gweddïau, emynau a phregethau. Mae modd lawrlwytho'r fideos a'u defnyddio yn eich eglwysi chi, naill ai fel oedfa gyfan neu fel defosiwn personol. 

Er mwyn lawrlwytho, cliciwch ar y gair 'vimeo' ar waelod y fideo. Mi fydd hyn yn agor y fideo ar dudalen Vimeo. Dewch o hyd i'r gair download o dan y fideo.
 

Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion, fideos ac adnoddau diweddaraf.