Yr ydym bellach wedi symud at ailgydio yn ein cyrddau a'n hysgolion Sul ni, ac er i ni fod ar wahan am amser, mae neges Iesu yn aros yr un. Sut fyddech chi'n hoffi sôn wrth bobl am eich ysgol Sul chi ac am neges Iesu Grist?  Dyma oedd her Prosiect Denman i'r Ysgolion Sul eleni.  Llongyfarchiadau mawr iddynt am gynhrychu fideos a phodlediadau campus!Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion, fideos ac adnoddau diweddaraf.