Eleni roedd gwedd newydd i Gystadleuaeth Cwpan Denman yr Undeb, ac fe wahoddwyd ysgolion Sul i ddefnyddio’u dychymyg a’u doniau creadigol i greu fideo byr ar y thema:

Rheswm i ddathlu

‘Dewch, gadewch i ni ganu’n llawen i’r Arglwydd.’

Salm 95:1

Ym mlwyddyn dathliadau 150 Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, pa resymau sydd gennym i ddathlu fel Cristnogion yng Nghymru heddiw?

Diolch i bawb a aeth ati i greu, ffilmio a golygu'r campweithiau isod.  Llongyfarchiadau mawr iddynt!

Ysgolion Sul y Tabernacl, Caernarfon a'r Tabernacl Efail Isaf

Ysgolion Sul Glynarthen a Hermon, Cynwyl Elfed

Ysgolion Sul Y Priordy, Pencae a Hope-Siloh

Dolenni Defnyddiol

Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion, fideos ac adnoddau diweddaraf.