Mae copïau o anerchiad llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg 2022 gan y Parchg Beti-Wyn James ar gael o Dŷ John Penri.

Cysylltwch naill ai dros e-bost: undeb@annibynwyr.cymru neu ffôn: (01792) 795888 Pris yr anerchiad yw £5 + cost postio

 

Related Articles

Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion, fideos ac adnoddau diweddaraf.