• Oes gennych chi’r brwdfrydedd a’r ymroddiad i feithrin, cefnogi a datblygu gweinidogaethau?

• Oes gennych chi’r weledigaeth i ymateb i anghenion yr eglwysi mewn modd rhagweithiol ac arloesol?

• Ydych chi’n barod i fentro mewn cyfnod o newid?

Os felly, rydym yn awyddus i glywed gennych.

Derbynnir ceisiadau gan unigolion sy’n dymuno rhannu swydd.

I gael pecyn gwybodaeth ymgeiswyr neu sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â’r

Ysgrifennydd Gweinyddol,

Tŷ John Penri,

5 Axis Court, Parc Busnes Glanyrafon,

Bro Abertawe, ABERTAWE. SA7 0AJ

Ffôn: 01792-795888

E-bost: ann@annibynwyr.cymru

Dyddiad cau: 9 Medi 2022

Dolenni Defnyddiol

Erthyglau Perthnasol

Y Newyddion Diweddaraf

Derbyniwch y newyddion, fideos ac adnoddau diweddaraf.